Autor Wątek: Powiatowy Konkurs Poetycki "Poezja mojej Małej Ojczyzny  (Przeczytany 3794 razy)

Hans

  • Gość
Powiatowy Konkurs Poetycki "Poezja mojej Małej Ojczyzny
« dnia: Kwiecień 16, 2007, 16:55:01 pm »
Powiatowy Konkurs Poetycki
 pod hasłem
„Poezja mojej Małej Ojczyzny”

Regulamin konkursu

CEL KONKURSU
1. Odkrywanie talentów i pozyskiwanie wartościowych utworów literackich.
2. Identyfikacja dzieci i młodzieży z dziedzictwem kulturowym miejsca zamieszkania.
3. Pobudzenie wrażliwości poetyckiej i aktywności twórczej w dziedzinie poezji.
4. Umacnianie poczucia patriotyzmu i przynależności do „Małej Ojczyzny”.

WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych (kl V, VI), gimnazjów oraz szkół średnich.
2. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić 1 wiersz nigdzie wcześniej nie publikowany.
3. Praca konkursowa powinna być związana tematycznie z Małą Ojczyzną tj. miejscem zamieszkania uczestnika konkursu.
4. Wiersz powinien zawierać treści odnoszące się do przyrody, krajobrazu, problemów żyjącej tam społeczności. Może zawierać nawiązania do historii, ludzi, zdarzeń związanych z opisywanym miejscem.
5. Wybór prezentowanych treści pozostawiony jest autorowi pracy w ramach tematu konkursu.
6. Prace mogą być napisane komputerowo lub odręcznie.
7. Na odwrocie swojej pracy należy wpisać ołówkiem dane o autorze
- imię i nazwisko
- rok urodzenia, klasa
- adres zamieszkania, telefon
- adres i telefon szkoły

TERMIN KONKURSU
1. Prace konkursowe należy dostarczyć do biblioteki lub wysłać pocztą do dnia 30 kwietnia 2007r na adres:
Biblioteka Miejska
ul. Mickiewicza 1A
56-200 Góra
2. Rozstrzygnięcie konkursu, wręczenie nagród nastąpi w maju 2007r, o czym uczestnicy zostaną poinformowani.


KRYTERIA OCENY PRAC KONKURSOWYCH
1. Zgodność z tematem.
2. Oryginalność prezentowanych treści.
3. Walory literackie.

ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD
1. Uczestnicy konkursu będą podzieleni na kategorie wiekowe:
Kategoria I – uczniowie klas V-VI
Kategoria II – uczniowie gimnazjum
Kategoria III – uczniowie szkół średnich
2. Komisja konkursowa powołana przez organizatora przyzna nagrody autorom najciekawszych wierszy.
3. Laureaci zostaną powiadomieni o przyznaniu nagród pisemnie lub telefonicznie.

UWAGI KOŃCOWE
1. Prace konkursowe (wiersze) biorące udział w konkursie nie podlegają zwrotowi.
2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu.
3. Przesłane prace są równoznaczne z przekazaniem praw autorskich oraz zgodą na ich wykorzystanie.
4. Szczegółowych informacji na temat konkursu udziela Biblioteka Miejska w Górze (Czytelnia dla Dorosłych) tel. 065 543-23-24
5. Informacje dotyczące konkursu znajdują się w „Przeglądzie Górowskim” oraz na stronie internetowej www.gora.com.pl


SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE.


Źródło: wasosz.gmina.pl